A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Сквирський навчально-виховний комплекс "Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №5 - заклад дошкільної освіти" Сквирської міської ради Київської області

Рекомендації для батькам

Найпоширеніші помилки батьків у вихованні підлітків

Підлітковий вік – це період, якого бояться всі дорослі. Адже саме цей вік здавна йменують перехідним, кризовим, важким, ранимим і вибухонебезпечним. Період, коли приходить перша закоханість, але ніхто ще не розуміє, що це таке. Підлітковий період штовхає його до конфлікту з батьками, відхід від них, до орієнтованості на їхні оцінки. Такі оцінки не рідко суперечать нормам поводження, і тому виникає підлітковий негативізм, що може привести до поганих наслідків

Дорослі роблять помилки в спілкуванні з підлітками і їхнім вихованням незалежно від свого рівня утворення, матеріального добробуту або віку. Всі ці фактори, зрозуміло, також мають власну силу, але це будуть зовсім інші помилки.

1. Гипопротекція

Період, коли підвищена воля. Вчинки дитини не контролюються. Дорослі нічого не знають про свого підлітка, з ким і де він проводить час. Дорослі формально виконують власні функції, але майже нічого не роблять для виховання. У результаті підліток буде шукати необхідні йому норми й цінності поза родиною. І не завжди ці норми не суперечать його суспільному закону, психіці й здоров’ю.

2. Гіперпротекція

Батьківське виховання з підвищеним контролем і підвищеною увагою до підлітка. Дорослі хочуть повністю контролювати поводження підлітка

Таке виховання ігнорує особистість підлітка. Тому виникає падіння адаптивних здатностей дитини: споживча позиція, безпорадність, конфлікти з однолітками

А в деяких дітей такий тип виховання, викликає протест, що веде до різних порушень поводження й до загострення взаємин з батьками.

3. «Кумир родини»

Метою дорослих стає задоволення всіх потреб підлітка, бажання позбавити його від всіх труднощів. Підліток у результаті стає эгоцентричным, завжди хоче бути в центрі уваги, одержувати все бажане без особливої праці. При зіткненні з труднощами йому важко з ними впоратися.

4. Тверді відносини

Сильно жорстоке відношення з неприємними розправами за неслухняність і дрібні провини викликають у підлітка жорстокість і страх перед дорослими. Як правило, з таких підлітків виростають жорстокі й погані люди.

5. Емоційне відкидання

Батьківське виховання по типі Золушка. Батьки тяготяться підлітком, що завжди це відчуває, особливо якщо в будинку є ще одне маля, що одержує від них особливу увагу. Таке виховання розвиває скритність, уразливість, чутливість і ранимість.

6. Виховання вундеркінда

Дорослі хочуть дати підліткові як можна більш широке утворення. Крім навчання в школі, підліток займається спортом, іноземною мовою, музикою. Він постійно кудись поспішає, зайнятий

У таких ситуаціях підліток втрачає можливості спілкуватися з однолітками, брати участь у дитячих іграх. У нього протест проти даного режиму. Він хоче позбутися від навантажень, тому виконує їх формально. Завантаженість здатна розвивати виснаження, тривожність й порушення нервової системи.

Улюбленому підліткові завжди потрібна любов й увага батьків. Упевненість у тім, що хтось його сильно любить, зовсім безкорисливо. Любити від усього серця можуть тільки улюблені батьки.

Найголовніше у відносинах – це довіра.

Довіряйте своєму підліткові й говоріть з ними як із другом.

Кожен підліток може бути гарною людиною, якщо правильно його виховувати.


РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ З УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ П’ЯТИКЛАСНИКІВ ДО НОВИХ УМОВ НАВЧАННЯ

Будь – які перехідні періоди життя і діяльності дітей висувають специфічні проблеми, що пов’язані зі зміною в організації навчальної діяльності у середніх класах. Умови, які змінилися, пред’являють більш високі вимоги до інтелектуального і особистісного розвитку, до ступеня сформованості у дітей певних учбових знань, дій, навичок. Процес звикання до шкільних вимог і порядків, нового для п’ятикласників оточення, нових умов життя розуміється як адаптація. Адже дитина в школі адаптується не тільки до своєї соціальної ролі, але перш за все до особливостей засвоєння знань у нових  умовах.

 1. Якщо Вас щось турбує в поведінці дитини, якомога швидше зустріньтеся і обговоріть це із класнимкерівником, шкільним психологом.
 2. Якщо в родинівідбулисяподії, щовплинули на психологічний стан дитини, повідомте про цекласногокерівника.Самезміни в сімейномужитті часто пояснюютьраптовізміни в поведінцідітей.
 3. Цікавтесяшкільними справами, обговорюйтескладніситуації, разом шукайтевихідізконфліктів.
 4. Допоможітьдитинівивчитиіменановихучителів, запропонуйтеописатиїх, виділитиякісьособливіриси.
 5. Порадьтедитині в складнихситуаціяхзвертатися за порадою до класногокерівника, шкільного психолога.
 6. Не слідвідразуослабляти контроль за навчальноюдіяльністю, якщо в періоднавчання в початковійшколі вона звикла до контролю з вашого боку.Привчайтедитину до самостійностіпоступово: вона має сама збирати портфель, телефонуватиоднокласникам і питати про уроки тощо.
 7. Основнимипомічниками у складнихситуаціях є терпіння, увага, розуміння.
 8. Головне новоутворенняпідлітковоговіковогоперіоду – відкриттясвоєїіндивідуальності, свого «Я». Підвищуєтьсяінтерес до своготіла, зовнішності.
 9. Зростає дух незалежності, якийвпливає на стосункипідлітка в родині, школі.
 10. У дітейнастає криза, пов’язана з бажаннямздобутисамостійність, звільнитисявідбатьківськоїопіки, з’являється страх перед невідомимдорослимжиттям.
 11. Бажаннязвільнитисявідзовнішнього контролю поєднуєтьсязізростанням самоконтролю й початком свідомогосамовиховання.
 12. Внутрішнійсвітдитинищенестабільний, тому батькам не слідзалишатисвоїхдітей без нагляду. Підлітокдужевразливий і легко піддаєтьсявпливам як позитивним, так і негативним.
 13. Розширюється коло спілкування, з’являютьсяновіавторитети.  
 14. Недоліки йсуперечності в поведінціблизьких і старших сприймаютьсягостро й хворобливо.
 15. У батьках підліткихочутьбачитидрузів і порадників, а не диктаторів.

Як допомогтидитині у навчанні?

Дуже часто у п’ятикласниківможутьвиникнутипроблеми у навчанні. Батьки не повинніцесприйматизанадтотрагічно, але з’ясувати причини цьогопотрібно.

Першопричина – ценовівчителі, новіпредмети. У початковихкласах у дітейбула одна вчителька, яка добре знала кожнудитину, їїздібності, слабкі та сильнімісця. І діти за чотири роки пристосувалися до їївимог. У п’ятомукласікожний предмет викладаєокремийвчитель. Вимоги до навчаннярізні. І дитині часом важкозорієнтуватися у цихвимогах. У цейперіодможеохолонутицікавість до навчання, можутьвиникнутискарги на те, щобагатозадають, нецікаво…

Батьки повиннідопомогтидитині в адаптаційнийперіод (зазвичайце перша чвертьнавчального року), пояснити, що не все у навчанніцікаво. Навчання – цегарнийспосібвиховувати свою силу волі, тому дайте дитинізмогурозвиватися, не виконуйтезанеїдомашнізавдання. Радійте разом з дитиною, сумуйте разом з нею, але ніколи не карайте за поганіоцінки. Цеможевикликатитількинегативнеставлення до шкільнихпредметів.

Допомагаючидитині, підтримуйтезв'язок з учителями, щобвашівимоги і вимогивчителів до навчаннябулиоднакові.

Пам’ятайте, що у п’ятомукласі у вашоїдитиниформуєтьсяставлення до навчання на весь подальший час: як ученьпровчиться у п’ятомукласі, так він і буде ставитися до навчання в старших класах.


Ви повинні знати:

 • З ким приятелює ваша дитина.
 • Де  проводитьвільний час.
 • Чи непропускає занять в школі.
 • В якомувиглядіабостаніповертаєтьсядодому.

Ви зобов’язанніпомітити і відреагувати, коли:

 • В доміз’явилисячужіречі (з’ясуйте, чиївони).
 • В домічути запах паленої трави абосинтетичнихречовин (цеможесвідчити про куріння сигарет ізнаркотичнимиречовинами)
 • В доміз’явилисяголки для ін’єкцій, часточкирослин, чимосьвимащенібинти, закопчений посуд (цеможесвідчити про вживаннянаркотичнихречовин).
 • В домі з’явилися ліки, які діють на нервову систему і психіку (з’ясуйте, хто і з якою метою їх використовує).
 • В домі надто часто чути запах засобів побутової хімії – розчинників, ацетону тощо (це може свідчити про захоплення дітей речовинами, які викликають стан одурманювання).
 • Відбуласяшвидказміназовнішньоговигляду та поведінкидітей: порушилась координаціярухів, підвищиласьзбудженістьабов’ялість, з’явилисяслідивідуколів на венах, розширеннязіницьтощо (цеможесвідчити про вживаннядитиноюнаркотичнихречовин).

Не дозволяйте дітям та підліткам:

 • Йти з дому на довгий час.
 • Ночувати у малознайомих для вас осіб.
 • Залишатисянадовговдома без наглядудорослихродичів на тривалий час вашої
 • Знаходитисявночі і пізноввечері на вулиці, де вони можуть стати жертвою насильницькихдійдорослих.
 • Носити чужий одяг.
 • Зберігатичужіречі.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень